Αρχική Ιστολόγιο Χειροτονίες καὶ θυρανοίξια

Χειροτονίες καὶ θυρανοίξια

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

Μάρτιος 2022

Χειροτονίες καὶ θυρανοίξια.

Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Μὰ πολλὴ χαρὰ σᾶς πληροφορῶ γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν τοῖ ἱεραποστολικοῦ μας κλιμακίου μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνύστακτο ἀγάπη τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου. Παρ' ὅλες τὶς δυσκολίες συνεχίζουμε σταθερὰ τὴν προσπάθεια.

Οἱ καιροὶ ὅπως γνωρίζετε εἶναι δύσκολοι ἀπ' ὅλες τὶς πλευρές. Τελευταῖα παρουσιάστηκε καὶ ἕνα ἄλλο πρόβλημα ἐντελῶς ἀπρόοπτα. Τὸ πρόβλημα μὲ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἰσπήδησε στὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο καὶ ἄρχισε τὴν ἱεραποστολὴ σὲ ξένο ἔδαφος. Ἐπιπλέον προσέλκυσε ἀρκετοὺς ἱερεῖς καὶ πιστούς, δελεάζοντάς τους μὲ πολλὰ χρήματα.

Συνεχίζουμε τὶς κατηχήσεις σὲ χωριὰ καὶ κωμοπόλεις, κατηχῶντας τοὺς ἐνδιαφερόμενους γιὰ μεγάλο διάστημα ἕως ὅτου συμπληρωθεῖ ὁ χρόνος καὶ εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα. Εἶναι μεγάλη μας χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση νὰ βλέπουμε ψυχές, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ Χριστὸς ἀπέθανε, νὰ ἀσπάζονται τὴν Ὀρθοδοξία. Περισσότερη χαρὰ αἰσθανόμαστε ὅμως, ὅταν τοὺς βλέπουμε μετὰ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα νὰ φοροῦν τοὺς λευκοὺς χιτῶνες τους ἀναγεννημένοι μέσα στὴν πνευματική τους οἰκογένεια, τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ ἐπισκέψεις στὰ χωριὰ γιὰ κατήχηση καὶ μελέτη Ἁγίας Γραφῆς γίνονται μὲ ἐπίβλεψη ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἐλευθέριο, ἱερομόναχο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἐδῶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰανουαρίου. Τὸν περασμένο μῆνα ἔγινε σύναξη τῶν ἱερέων ὅλης τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀνεπτύχθησαν θέματα ἐπίκαιρα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσαν, Στὶς 2 καὶ στὶς 13 Φεβρουαρίου ἔλαβαν χώρα 2 χειροτονίες διακόνων μὲ τὴν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ μας Πατρὸς Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Δοξάζουμε τὸν Θεὸ γι' αὐτὲς τὶς ἰδιαίτερες εὐλογίες ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσει. Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει τὴν Ἀποστολική της διαδοχὴ τόσο μὲ τὶς νέες χειροτονίες, ὅσο καὶ μὲ τὴν σταθερότητα στὴν διδαχὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Πρὶν μερικὲς ἡμέρες ἔγιναν θυρανοίξια νέου Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ νέα Ἐκκλησία χτίστηκε στὸν ἴδιο τόπο ποὺ ὑπῆρχε ἡ παλαιά. Ἀπὸ καθίζηση τοῦ ἐδάφους ἔπαθε πολλὲς ζημιὲς καὶ δὲν μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ πλέον. Στὰ Θυρανοίξια συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχή, καθὼς ἐπίσης ὁ Δήμαρχος καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς περιοχῆς. Κατὰ τὴν ἀκολουθία κατὰ τὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος καὶ ἀρκετοὶ ἱερεῖς, ἐκφωνήθηκαν λόγοι τόσο ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου. Τέλος, τὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονὸς ἔκλεισε μὲ πλούσια τράπεζα, τὴν ὁποία εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ κυρίες τῆς ἐνορίας.

Πρὶν ἀρκετὸ καιρὸ ἐπίσης σὲ ἕνα μακρινὸ χωριὸ ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος νέου Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁ δραστήριος ἱερεὺς φρόντισε νὰ δημιουργήσει αὐτὴν τὴν κοινότητα πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπομονετικὰ περίμεναν νὰ κτιστεῖ ὁ ναὸς ποὺ θὰ στεγάσει τοὺς πιστούς. Ὁ Θεὸς φώτισε κάποιον δωρητὴ καὶ ἄρχισε ἡ ἀνοικοδόμηση. Δοξάζουμε τὸν Θεὸ γιὰ ὅλες τὶς εὐλογίες ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσει ἐν μέσω κρίσεως καὶ εὐχαριστοῦμε τοὺς εὐγενεῖς δωρητὲς γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ μᾶς προσφέρουν, εἴτε μικρὴ εἶναι αὐτὴ εἴτε μεγάλη. Δι' ὅλων τῶν ἔργων δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ σώζονται ψυχές, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ Χριστὸς ἀπέθανε. Ὅλο τὸ βάρος τοῦ ἱεραποστολικοῦ μας ἔργου πέφτει στὸ πνευματικὸ μέρος. Προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε τὰ πάντα, γιὰ νὰ ὠφελοῦμε τοὺς ἀνθρώπους πνευματικά. Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ παρουσιάσει καὶ ἄλλα πρόσωπα νὰ ἐργασθοῦν στὸν ἀμπελῶνα Του, πρὸς δόξα δική Του, τῆς Ἐκκλησίας καὶ σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ἀποστέλλω τὶς ὁλόθερμες εὐχαριστίες καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὴν Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἡ ὁποία βοηθᾶ μακροχρόνια τὸν ἱεραποστολικό μας ἀγῶνα ἐδῶ στὴ χώρα τῆς Μαδαγασκάρης.

+ Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος

Σύλλογος «Παρουσία Αγάπης»

Πλάτωνος 98, 18755, Κερατσίνι
Δευ, Τετ, Παρ 6μμ–8μμ
Τηλ. +30 210 400 3654
Fax. +30 210 400 3664
email: info@orthodoxmadagascar.org

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας παρακάτω και λάβετε όλες μας τις ενημερώσεις στο email σας.

Δωρεές / Προσφορές

Σας ευχαριστούμε, γιατί μας περιβάλλετε με εμπιστοσύνη. Σε καιρούς χαλεπούς, πολλοί είναι εκείνοι που μας βοηθούν οικονομικά. Δεν έχει σημασία το μέγεθος της προσφοράς.