Αρχική Χαιρετισμός Μητροπολίτου

Χαιρετισμός Μητροπολίτου

Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς,

Mὲ πολλὴ χαρὰ σᾶς πληροφοροῦμε γιὰ τὴν λειτουργία τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Β. Μαδαγασκάρης. Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία του Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου, δημιουργήσαμε τὴν ἱστοσελίδα αὐτὴ πρὸς ἐνημέρωση καὶ πληροφόρηση τῶν φίλων καὶ ἐνδιαφερομένων γιὰ τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ ἀνὰ τὸν κόσμο. Στὴν ἱστοσελίδα αὐτὴ θὰ ἔχετε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσετε ὅλες τὶς δραστηριότητες του Ἱεραποστολικοῦ μας Κλιμακίου στὸν ἱεραποστολικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ τομέα. Ὁποιαδήποτε πληροφορία ἤ ἐνημέρωση εἶναι ἔγκυρη, ἐφόσον προέρχεται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Β. Μαδαγασκάρης.

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο ἔχει λάβει μεγάλες διαστάσεις καὶ συνεχῶς ἐξαπλώνεται σὲ περισσότερες περιοχὲς τῆς Μαδαγασκάρης. Συνεχῶς κτίζονται ναοὶ σὲ ἀπομακρυσμένες περιοχὲς πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν νέων ἐνοριῶν ποὺ δημιουργοῦνται. Νέα πρόσωπα προσέρχονται στὴν Ὀρθοδοξία καὶ γίνονται μέλη της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος.

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Σεμινάριο τῆς Μητροπόλεως λειτουργεῖ κανονικὰ καὶ μὲ τὴν ἀποφοίτηση νέων ἱερέων καὶ κατηχητῶν καλύπτονται πολλὰ κενὰ νεοσύστατων ἐνοριῶν. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου χειροτονοῦνται νέοι ἱερεῖς καὶ ἀναλαμβάνουν τὰ πνευματικά τους καθήκοντα.

Συνεχίζονται οἱ μεταφράσεις λειτουργικῶν καὶ πνευματικῶν κειμένων στὴν τοπικὴ γλῶσσα γιὰ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν χριστιανῶν. Ἡ παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἶναι αἰσθητὴ σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητές μας καὶ προπορεύεται στὸν ἱεραποστολικό μας ἀγῶνα.

Παράλληλα μὲ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, ἐπιτελοῦμε καὶ ἔργο κοινωνικό, τὸ ὁποῖο εἶναι τόσο ἀπαραίτητο στὴ χώρα αὐτή.

Προσφέρεται πρωϊνὸ ρόφημα σὲ φτωχὰ παιδιά, καθὼς ἐπίσης καὶ τρόφιμα σὲ φτωχὲς οἰκογένειες. Λειτουργοῦν 17 Σχολεῖα Κατωτέρας, Μέσης καὶ Ἀνωτέρας Ἐκπαιδεύσεως μὲ δωρεὰν φοίτηση. Λειτουργοῦν 5 Ἰατρεῖα μὲ δωρεὰν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη. Ἐπίσης, λειτουργεῖ Γηροκομεῖο, ποὺ φροντίζει γέροντες καὶ γερόντισσες. Λειτουργοῦν 3 Σχολὲς Κοπτικῆς, Ραπτικῆς και Κεντήματος, οἱ ὁποῖες δίνουν τὴν εὐκαιρία σὲ νέες κοπέλες νὰ μάθουν μιὰ τέχνη, ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Συχνὰ ἐπισκεφτόμαστε τὰ χωριά, γιὰ νὰ διανείμουμε ρουχισμὸ καὶ ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης σὲ φτωχοὺς ἀνθρώπους, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ Σχολεῖα, γιὰ νὰ διανείμουμε γραφικὴ ὕλη στὰ παιδιά. Ἀκόμη, καλύπτουμε πολλὲς ἄλλες ἀνάγκες, ὅπως νοσήλεια ἀσθενῶν, ἐνοίκια φτωχῶν οἰκογενειῶν καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις οἰκονομικὴ βοήθεια σὲ ἀνήμπορους ἀνθρώπους.

Πολλὲς εἶναι οἱ ἀνάγκες τῆς Ἱεραποστολῆς σὲ ἔμψυχο καὶ ἄψυχο ὑλικὸ λόγω τοῦ ὅτι τὸ Ἱεραποστολικὸ ἔργο συνεχῶς ἐπεκτείνεται καὶ δημιουργοῦνται καινούργιες Ἐνορίες. Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴν γεμὰτη αὐτοθυσία προσφορὰ ἐθελοντῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, προερχομένων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Αὐστραλία. Ἐπίσης, ὁμάδες ἰατρῶν προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς τὶς ὑπηρεσίες τους σὲ φτωχοὺς ἀνθρώπουςσὲ ἀπομακρυσμένα χωριά.

Θερμὲς εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἐκ τῶν μετόπισθεν εἴτε μὲ τὴν παρουσία τους στὴ Μαδαγασκάρη ἀγκαλιάζουν τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

                                                                                                                                                                                                                                     Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.

                                                                                                                                                                                                                                 +  Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος

Σύλλογος «Παρουσία Αγάπης»

Πλάτωνος 98, 18755, Κερατσίνι
Δευ, Τετ, Παρ 6μμ–8μμ
Τηλ. +30 210 400 3654
Fax. +30 210 400 3664
email: info@orthodoxmadagascar.org

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας παρακάτω και λάβετε όλες μας τις ενημερώσεις στο email σας.

Δωρεές / Προσφορές

Σας ευχαριστούμε, γιατί μας περιβάλλετε με εμπιστοσύνη. Σε καιρούς χαλεπούς, πολλοί είναι εκείνοι που μας βοηθούν οικονομικά. Δεν έχει σημασία το μέγεθος της προσφοράς.